“Chevrolet Caprice” 1992

Stanislav Zemlyanyy
Ukraine
Kiev
1992

Good condition. Restavrated