Розыгрыш автомобиляОлексій

Правила проведення розіграшу
«Old Car Land дарує шанс на доступне авто!»

  1. Загальні умови

1.1.  Організатором акції (надалі ­ «Акція») є WEST AUTO HUB  (надалі­ «Організатор»).

1.2. Виконавцем Акції є OLD CAR LAND, (надалі ­ «Виконавець»).

1.3. Розіграш проводиться з метою популяризації бренду WEST AUTO HUB (далі – «Розіграш»).

  1. Визначення понять, території та період проведення Розіграшу

2.1 Учасники акції – в Акції беруть участь повнолітні громадяни України, які виконали вимоги даних Правил.

2.2 Переможець – Учасник Акції, що отримав право на Заохочення відповідно даних Правил.

2.3 Заохочення –  речі визначені у п.4.1 цих Правил, які надаються Організатором учаснику, що став переможцем акції.

2.4 Розіграш проводиться на території Києва — (далі — Територія) в період з 28 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року включно (далі – «Період проведення Розіграшу») у відповідності з правилами Розіграшу.

2.5 Період проведення Розіграшу може бути змінений Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

  1. Учасники Розіграшу

3.1 Учасниками Розіграшу (далі – «Учасники Розіграшу» або «Учасник») можуть бути:

3.1.1 Будь – який громадянин України (якому на момент проведення Розіграшу вже виповнилось 18 років).

3.2 Для участі у Розіграші Учаснику необхідно в Період проведення Розіграшу здійснити всі наступні дії:

(А) придбати сувенірної продукції на суму не менше ніж 200 грн у спеціально відведених місцях, позначених написом “розіграш авто”;

(Б) отримати номерний квиток учасника розіграшу;

(В) бути присутнім під час безпосереднього визначення переможців;

3.3. Не визнаються Учасниками Розіграшу і не мають права брати в ньому участь члени Оргкомітету заходу, співробітники та представники Організатора та їх близькі родичі (включає батьків, дружину або чоловіка, дітей, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків), а також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови Розіграшу.

  1. 4. Приз Розіграшу (Заохочувальний фонд)

4.1 Під Заохоченням (призовий фонд акції) мається на увазі надання можливості Організатором права на придбання відповідного Заохочення за 1 грн з ПДВ протягом 90 календарних днів після проведення розіграшу. А саме:

1 місце – автомобіль;

2 місце – сертифікат на комплекс послуг бренду WEST AUTO HUB;

3 місце — сертифікат на одну з  послуг бренду WEST AUTO HUB

4.2. Заохочення (у тому числі  зовнішній вигляд, колір, технічні характеристики, тощо), визначаються Організатором самостійно та можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Заохочення може відрізнятися за кольором та технічними характеристиками від  виставленого зразка під час проведення розіграшу.

4.3. Кількість Заохочень: 3 (три) штуки.

4.4. Оподаткування осіб, які отримали заохочення, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

  1. Умови визначення Переможця Розіграшу

5.1. Визначення Учасника, який отримає право на отримання Заохочення (далі — «Переможець»), здійснюється відповідно до цих Правил та з дотриманням такої процедури:

5.2. Визначення Переможця відбувається за допомогою жеребкування яке відбудеться о 15 годині 00 хвилин 30 вересня 2018 року за адресою Виконавця: проспект Академіка Глушкова, 1, за участю представників  Організатора.

5.3. Переможець буде визначений шляхом жеребкування серед групи Учасників Розіграшу. Жеребкування відбуватиметься з використанням пристрою – барабану, за умови особистої присутності учасника розіграшу. У випадку фізичної відсутності визначеного переможця протягом години після оголошення у місці проведення акції, жеребкування проводиться далі до визначення переможця за таким же принципом.

5.4. Результати визначення Переможця Розіграшу, який отримає право на отримання Заохочення, видається сертифікат.

5.5. Місце вручення Заохочення Переможцю визначається Організатором. Всі витрати на оформлення та транспортування Заохочення Переможець Розіграшу виконує за власний рахунок.

  1. Переможець Розіграшу

6.1. Якщо Переможець Розіграшу з будь-яких причин, незалежних від Організатора, не має можливості отримати Приз, такий Учасник не має права на отримання Призу, жодних додаткових заохочень, компенсацій та інших виплат від Організатора.

  1. Згода на обробку персональних даних Учасників Розіграшу

7.1. Взявши участь у Розіграші, Учасники надають Організатору свою згоду на обробку його (її) персональних даних, як суб’єкта персональних даних у значенні Закону України «Про захист персональних даних» .

7.2.  Взявши участь у Розіграші, Учасник-суб’єкт персональних даних засвідчує, що він ознайомлений про: включення його (її) персональних даних до БПД; про свої права, які визначені Законом України «Про захист персональних даних»; мету збору даних та осіб, яким передаються та/або можуть бути передані його (її) персональні дані.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

8. 1 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ/ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

8.1.1 Учасник Акції має право брати участь в Акції в порядку та на умовах передбачених цими Правилами.

8.1.2 У разі додержання всіх вимог цих Правил і визначення Учасника Акції Переможцем, такий Учасник має право одержати Заохочення згідно умов Правил Акції.

8.1.3 У разі визначення учасника Акції Переможцем, такий учасник Акції для отримання Заохочення зобов’язаний виконати умови передбачені п.3.1. цих Правил.

8.2 ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

8.2.1 Організатор має право відмовити Учаснику Акції в участі, якщо інформація Учасника відрізняється від наданої ним інформації згідно з п.3.1. Правил, тощо.

8.2.2 Організатор має право відмовити в наданні заохочення та позбавити права отримати відповідне заохочення обраному, згідно з цими Правилами, Переможцю Акції який не виконав умови з п.3.1., п. 3.1.1., п. 3.2. та п. 3.3. цих Правил.

8.2.3 Організатор має право змінювати умови проведення Акції та ці Правила та/або скасовувати Акцію, повідомивши про це в порядку, визначеному Правилами Акції.

8.2.4 У випадку порушення Учасником Акції даних Правил та за будь­-яких інших причин, Організатор/Виконавець Акції має право на власний розсуд усунути Учасника від подальшої участі у Акції.

8.3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

8.3.1 Виконавець зобов’язаний провести Акцію в порядку, визначеному цими Правилами.

8.3.2. Виконавець зобов’язаний організувати вручення заохочення Переможцю Акції, що виконав всі умови, передбачені цими Правилами.

9. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1 Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов’язань, передбачених Акцією, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – “Форс-мажор”). При цьому обставинами Форс-мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов’язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Акції, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок­постів та інших кордонів на території України, блокування об’єктів поштового зв’язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

9.2. Організатор не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Акції.

9.3. Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Заохочення Переможцем Акції, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або знищення Заохочення.

9.4. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочення Переможцем Розіграшу після їх одержання Переможцем, та за неможливість Переможця Розіграшу скористатися Заохоченням з будь-яких причин.

9.5. Отримання Заохочення допускається тільки особам, які є Учасниками.

9.6. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у тому числі інформації щодо персональних даних).

  1. Інші умови Розіграшу

10.1. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможця Розіграшу.

10.2. Беручи участь в Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил (в т.ч. порядку та строків проведення Розіграшу та / або отримання Заохочення) вважається відмовою Учасника від участі в Розіграші та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

10.3. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Розіграші всі Учасники Розіграшу погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

10.4. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

  1. Застереження:

11.1 Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь — спочатку читайте уважно Правила Розіграшу.

11.2. Просимо прийняти до уваги, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в будь-який момент припинити Розіграш, навіть якщо таке припинення відбудеться до його закінчення. У такому випадку Переможець визначатися не буде.

11.3. Процедура визначення Учасників Розіграшу, які мають право одержати Заохочення, та Переможця Розіграшу не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню участь в Розіграші.

11.4. Учасник Розіграшу, що бере участь у ньому, тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну і безумовну згоду з ними.